zondag 3 juni 2012

Schaapscheerderskou


 
Het is koud maar eigenlijk is dat wel heel normaal zo begin juni. Deze periode wordt de schaapscheerderkou genoemd. Google er maar eens op klikkerdeklik


Schaapscheerderskou 

Wolken zwevende verdeeld 
Doen de randen lichten. 

Geschoren zwerft hun evenbeeld 
In Skuster fjild mij tegen.*) 

Scheren is geloven 
Dat dieren leven in het licht 
Van de schaduwen waarboven 
Dak en hemel ligt. 

Naakt opnieuw beginnen 
In dit wolloze seizoen - 

Tegendraads de schepping 
Weerloos overdoen. 


*) "Skuster fjild" is Fries voor: weide van Skuzum 

Anneke Reitsma (1949) 


Uit: Wonen in het Avondland, Dabar-Luyten, Heeswijk 1998.